Dianne Otter nieuwe coördinator van het netwerk.

Het netwerk van bewustVechtdal is het afgelopen jaar gegroeid met 8 professionele aanbieders uit verschillende hoeken van het Vechtdal. En vanaf nu kan het alleen maar verder groeien. Dat doen we met elkaar door kenbaarheid te geven aan het netwerk via de website, door anderen er attent op te maken, maar ook via Social media.
In de agenda staan inspirerende activiteiten en inmiddels zijn de eerste netwerkbijeenkomsten een feit. Het coördinatorschap van het netwerk BewustVechtdal kost tijd en aandacht. Vanwege tekort hieraan geef ik het stokje over aan Dianne Otter. Zij is enthoussiast en heeft leuke en frisse ideeën voor het netwerk. Ik zal als lid betrokken blijven en meehelpen deze verder uit te breiden, dus we nemen geen definitief afscheid.

Hieronder stelt Dianne zich aan jullie voor en ik wens haar veel succes, plezier en verbinding toe als coördinator.

Een liefdevolle groet,
Renate Voetstra

Mijn naam is Dianne Otter en met veel plezier neem ik het coördinatorschap van Renate over. Net als Renate is het ook mijn doel om dat wat er binnen ons mooie Vechtdal leeft op het gebied van bewustwording, gezondheid en duurzaamheid zichtbaar te maken. Om een plek te creëren waar aanbeiders hun product of dienst kunnen tonen en geïnteresseerden een plek hebben om dat in één overzicht te zien.

Ik werk momenteel als woonbegeleider in de GGZ bij RIBW Overijssel, op een woonvorm in Hardenberg. Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk als luistercoach waarbij het doel is om jou weer dichter bij jezelf te laten komen en meer vanuit liefde in plaats van angst te leven. Soms zijn we daar hulp bij nodig en dat is prima.

Vanuit mijn eigen ervaringen en opleidingen wil ik met jou het inzicht delen dat alle antwoorden in je zitten wanneer je vanuit je hart leert leven en je hoofd wat minder ruimte krijgt. We mogen in deze tijd zelf weer verantwoordelijkheid nemen voor ons leven en onze keuzes zodat we met elkaar een mooiere wereld kunnen scheppen. Dat kunnen we namelijk écht zelf, vanuit liefde en niet (meer) vanuit angst.

Graag kom ik met ondernemers en professionals in het vechtdal op het gebied van bewustwording, gezondheid en duurzaamheid in contact om te zien waar we kunnen verbinden en elkaar kunnen supporten. Het platform van Bewust Vechtdal is een unieke plek om je zichtbaarheid te vergroten en met andere ondernemers en professionals in contact te komen.

Zelf zal ik ook actief Bewust Vechtdal in het licht zetten door onder andere een maandelijkse nieuwsbrief te versturen en netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Graag ontmoet ik je binnen het Vechtdal!

Warme en uitnodigende groet,

Dianne Otter
Coördinator BewustVechtdal

 

Agenda: